Viettel Tuyên Quang phủ sóng tới 100% các xã vùng sâu vùng xa

(Mic.gov.vn) - Chi nhánh Viettel Tuyên Quang vừa phát sóng trạm BTS thứ 210 mang tên TQG322 tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang. Đây là trạm BTS cuối cùng trong chương trình phủ sóng đến 100% các xã vùng sâu, vùng xa của Viettel Tuyên Quang.


Với đặc điểm là một tỉnh miền núi có nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Viettel Tuyên Quang đã nỗ lực để thực hiện công cuộc xã hội hoá công nghệ thông tin, viễn thông của Tuyên Quang.

Theo viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)