VNPost thành lập Ban Quản lý chất lượng

(Mic.gov.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ Bưu chính theo tinh thần lấy năm 2010 làm “Năm chất lượng”, VNPost vừa ra Quyết định số 38/QĐ-BCVN về việc thành lập Ban Quản lý chất lượng.


Theo đó, Ban Quản lý chất lượng là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm về công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, đo lường chất lượng mạng lưới và các dịch vụ của VNPost.

Ban Quản lý chất lượng được giao chủ trì các công việc chính như: nghiên cứu, xây dựng, quy hoạch chương trình dài hạn và hàng năm về công tác quản lý và nâng cao chất lượng mạng lưới và các dịch vụ của Tổng công ty; giao chỉ tiêu chất lượng hàng năm cho các đơn vị; xây dựng, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ quản lý và điều hành; xây dựng các quy định về thanh tra, kiểm tra, đo lường; xây dựng cơ chế thưởng phạt trong việc thực hiện các chỉ tiêu chất lượng; tổ chức quản lý và chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng; xây dựng các đề án, phương án tổng thế nâng cao chất lượng của BC Việt Nam...

Theo vnpt.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)