Viettel hỗ trợ trang thiết bị y tế cho huyện nghèo Đắkrong

(Mic.gov.vn) - Tiếp tục chương trình hỗ trợ cho huyện nghèo Đắkrong (Thanh Hóa) theo Nghị quyết 30A của Chính phủ, năm 2010 Viettel sẽ hỗ trợ cho huyện các trang thiết bị y tế để đảm bảo một số cơ sở y tế trong huyện đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ kinh phí cho đào tạo cán bộ y sỹ trạm xã thôn bản, nâng cao năng lực của các y sỹ tại cộng đồng.


Viettel cũng hỗ trợ huyện Đắkrong xây dựng 2 trường bán trú dân nuôi tại 2 xã Tà Rụt và Tà Long. Ngoài ra, Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ trợ giúp kinh phí cho người dân trong huyện để phát triển kinh tế nông nghiệp như, mua cây giống, vật nuôi và đào tạo về khuyến nông, khuyến lâm. Đối với các cơ quan chính quyền trong huyện, ngoài việc đầu tư hạ tầng mạng LAN, Viettel còn hỗ trợ kinh phí đào tạo tin học cho các cán bộ quản lý tại các xã.

Theo viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)