Bưu chính Viettel mở mạng lưới tới 81% quận, huyện

(Mic.gov.vn) - Trong năm 2009, Công ty Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã mở rộng mạng lưới ra 213 huyện trên toàn quốc đưa tổng số quận huyện có sự hiện diện của Bưu chính Viettel lên 545, chiếm 81% tổng số quận huyện trên cả nước.


Trong năm 2009, Bưu chính Viettel đã thành lập Chi nhánh tại thị trường Campuchia và phát triển dịch vụ tại 7 tỉnh, thành phố của đất nước Chùa Tháp. Việc mở rộng mạng lưới trong nước và quốc tế đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao của công ty trong năm 2009, tăng 53% so với năm 2008 đạt 363,5 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 15 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với năm 2008). Trong năm 2010, Viettel Post đặt mục tiêu phấn đấu đạt 570 tỷ đồng doanh thu.

Theo viettel.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)