Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 5/11/2015

(Mic.gov.vn) - 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước , Xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi) để đảm bảo quyền tự do báo chí, tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho 32 tỉnh, thành phố phía Bắc…là những vấn đề nổi bật về ngành được các báo đưa tin trong ngày 5/11/2015.


Luật Báo chí (sửa đổi) được ban hành hướng tới sự thống nhất của hệ thống pháp luật về Báo chí (Ảnh: Internet)

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)