Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 2/9/2015, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) đã được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.Xe Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tiến vào Lễ đài

Tới dự buổi Lễ trọng thể này, có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Bounnhang Vorachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Cam-pu-chia do bà Men Xom On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia dẫn đầu. 

Tới dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; các đồng chí lãnh đạo và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại biểu khách quốc tế, đại diện các đoàn ngoại giao, đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài; và đặc biệt là có các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm

Đúng 7 giờ, chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945/02-9-2015) chính thức bắt đầu bằng Lễ rước đuốc truyền thống. Đây là ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa cách mạng biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam, được những vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục – thể thao cả nước, rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngọn lửa truyền thống đã được các vận động viên trao cho đồng chí Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để thắp lên đài lửa. Ngọn lửa bừng cháy trên đài lửa như một lời hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta muôn người như một, đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

7 giờ 5 phút, Quân nhạc cử Quốc thiều, đội nghi lễ thực hiện nghi lễ kéo cờ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu cùng toàn thể các lực lượng tham gia nghiêm trang thực hiện Lễ chào cờ. Cùng với lời hát quốc ca hùng tráng vang khắp Quảng trường Ba Đình là 21 loạt đại bác được bắn  từ khu vực Hoàng Thành Thăng Long.

Trong không khí trang nghiêm, trọng thể, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 điểm lại chặng đường 70 năm qua, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động bày tỏ: “Chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Tư tưởng và sự nghiệp của Người là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng bào và chiến s​ĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, h​y sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các nước anh em, các lực lượng tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hôm nay”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, càng tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới. Thời cơ, vận hội, tương lai tương sáng đang chờ đón dân tộc ta!

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dân tộc ta - một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn thân yêu.

Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra trang nghiêm theo tiếng quân nhạc. Đi đầu đội hình diễu binh, diễu hành là Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, tượng trưng cho lịch sử cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hình tượng rồng thiêng đang vươn mình bay lên thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, thể hiện cho 54 dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Sau xe Quốc huy là khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Những lá cờ đỏ, sao vàng, cờ đỏ búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, được khơi nguồn từ lịch sử vẻ vang của dân tộc, bừng cháy hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, thể hiện niềm kiêu hãnh, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam, mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên sánh vai cùng bè bạn năm châu.

Tiếp theo là xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền, biểu tượng cho con thuyền cách mạng Việt Nam.

Ngay sau đó là đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam. Lá quân kỳ Quyết thắng, lấp lánh 5 tấm huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, thể hiện sức mạnh vô địch, những chiến thắng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. 

Các khối: Chiến sĩ lực lượng vũ trang quân đội, công an; các lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm đều thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái vươn lên thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tại Lễ kỷ niệm, các khối diễu hành: Khối các dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, thanh niên, khối nghệ thuật đều thể hiện  tinh thần, truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua xây dựng quê hương ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, đưa dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Kết thúc phần diễu hành, là chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với  màn múa lân, ly, quy, phượng; múa chim hạc; múa trống đồng và dàn trống hội thể hiện hình ảnh "Việt Nam bay lên dáng núi rồng tiên" do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Thăng Long, Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát ca múa nhạc Quân đội trình diễn trước kỳ đài. Màn múa góp phần khẳng định sự lạc quan, sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh, diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội. Đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tiến vào Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát lớn Hà Nội.

 

Đội hình rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình thắp sáng đài lửa

chào mừng 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 
 
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
 
Xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 
 
Xe Chỉ huy do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
dẫn đầu đội hình diễu binh, diễu hành tiến qua Lễ đài
 
 
Khối quân nhạc
 
 
Khối sỹ quan chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam
 
 
Khối sỹ quan Hải quân nhân dân Việt Nam
 
 
Khối nữ sỹ quân thông tin
 
 
Khối công nhân Việt Nam
 
 
Xe biểu tượng khối đại đoàn kết dân tộc
 
 
Khối nữ cảnh sát giao thông
 
   
Khối sỹ quan đặc công
 
 
Xe rước biểu tượng Nhà nước Đại Cồ Việt
 
 
Xe rước biểu tượng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 
 
 Khối Phụ nữ Việt Nam
 
 
Khối trí thức Việt Nam
 
 
Khối Công nhân Việt Nam
 

Khối Nông dân Việt Nam

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)