Các Bộ chủ động đề xuất sắp xếp lại cơ quan báo chí

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành cần chủ động đề xuất việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo Đề án quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị thông qua.


 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 5/2015. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015.
Phát biểu kết luận phiên họp, về công tác thông tin, truyền thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành phải chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 
Thủ tướng lưu ý, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án quy hoạch báo chí, các Bộ, ngành cần chủ động thực hiện, căn cứ vào Đề án, đề xuất việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí.
 
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành chuẩn bị tốt báo cáo, tài liệu phục vụ báo cáo giải trình và trả lời chất vấn Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII; các Bộ trưởng tích cực tham gia các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, chủ động phát biểu, cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình.../.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)