Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 19-20/5/2015

(Mic.gov.vn) - Ra mắt Trang thông tin điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khai mạc triển lãm Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam, quản lý thị trường xuất bản phẩm…là những thông tin nổi bật về ngành các báo phản ánh trong ngày 19-20/5/2015.


Việt Nam đã hình thành thị trường truyền dẫn phát sóng truyền hình cạnh tranh. (Ảnh: Internet)

BÁO CHÍ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Haỉ Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)