Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 28/2-3/3/2015

(Mic.gov.vn) - Chưa đổi mã vùng điện thoại cố định ngay từ 1/3/2015, tái cơ cấu thị trường viễn thông, tốc độ internet của Việt Nam đứng thứ 57 thế giới… là những thông tin nổi bật về ngành trong các ngày từ 28/2-3/3/2015.


Hiện chưa có phương án chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định (Ảnh: ICTNews.vn)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)