Thông báo mới nhất về Chương đăng ký tên miền cấp cao nhất mới

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/01/2012, Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) đã chính thức triển khai đợt 1 Chương trình đăng ký tên miền cấp cao nhất mới (New generic Top Level Domain – New gTLD). Khác với hai hệ thống tên miền cấp cao nhất hiện có là tên miền quốc gia, vùng lãnh thổ (country code Top Level Domain - ccTLD, ví dụ .vn cho Việt Nam) và tên miền chung phân theo lĩnh vực kinh tế xã hội (generic Top Level Domain - gTLD, ví dụ .com cho khu vực kinh doanh, .edu cho khu vực giáo dục,…), tên miền cấp cao nhất mới không phân theo lĩnh vực và có thể sử dụng ngôn ngữ riêng của các quốc gia.


Ảnh minh họa. Nguồn:internet

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới đều có thể gửi hồ sơ đăng ký tên miền cấp cao nhất mới tới ICANN để xét duyệt. Trường hợp được chấp thuận, đơn vị gửi đăng ký sẽ trở thành chủ thể khai thác, quản lý sử dụng tên miền do mình đăng ký. Như vậy về lý thuyết, trong tương lai có thể xuất hiện các tên miền cấp cao nhất mới như .việt (hoặc .viet), .thểthao (hoặc .thethao),… do một tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoặc Việt Nam quản lý bên cạnh tên miền .vn mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang quản lý.

Hiện nay ICANN đang tiến hành thủ tục xét duyệt các hồ sơ đăng ký đợt 1 (khoảng 1825 hồ sơ). Trong số này không có tên miền theo Tiếng Việt và cũng không có đăng ký nào của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Các thông tin cụ thể về Chương trình, danh sách tên miền đăng ký đợt 1 có thể tham khảo tại địa chỉ http://newgtlds.icann.org/en/. Theo dự kiến của ICANN, tên miền cấp cao nhất mới đầu tiên sẽ chính thức được cấp vào tháng 9 năm 2013. Quá trình thẩm định hồ sơ, cấp phát tên miền cấp cao nhất mới của vòng đăng ký thứ 1 sẽ tiếp diễn trong năm 2013 và kéo dài sang năm 2014.

Việc xét duyệt các đăng ký tên miền cấp cao nhất mới của ICANN được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của các quốc gia, lợi ích của cộng đồng và quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu (trademark).... Toàn bộ cơ chế, thủ tục đăng ký, thẩm định, cấp phát tên miền được quy định trong tài liệu Hướng dẫn về đăng ký tên miền cấp cao nhất mới (New gTLD Applicant Guidebook) do ICANN biên soạn. Tài liệu này hiện vẫn được ICANN tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện. Phiên bản mới nhất có thể tải về từ địa chỉ http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb

Chương trình đăng ký tên miền cấp cao nhất mới của ICANN hiện đang được các quốc gia, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới hết sức quan tâm do ảnh hưởng quan trọng của nó đến quyền lợi cả về chính trị, kinh tế và văn hóa, đặc biệt là những vấn đề như bảo vệ tên gọi quốc gia, tỉnh, thành phố, vùng lãnh thổ, tên gọi biểu trưng ý nghĩa văn hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu,… Liên quan đến những vấn đề này, ICANN đã, đang cung cấp một số cơ chế mà các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp có thể vận dụng nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có 03 cơ chế đáng chú ý như sau: Cơ chế phản đối đăng ký tên miền cấp cao nhất mới (Objection); Cơ chế giải quyết tranh chấp áp dụng sau khi tên miền cấp cao nhất mới được ICANN cấp và được đưa vào sử dụng bởi nhà quản lý tên miền gốc, nhà đăng ký tên miền; Cơ chế đăng ký thương hiệu.

Mọi tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tên thương hiệu của mình vào cơ sở dữ liệu Trademark Clearing House từ ngày 26 tháng 3 năm 2013. Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ http://trademark-clearinghouse.com/.

 Tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo tài liệu Hướng dẫn để biết thêm chi tiết về các cơ chế bảo vệ quyền lợi liên quan đến Chương trình đăng ký tên miền cấp cao nhất mới.

Nhằm theo dõi chặt chẽ Chương trình đăng ký tên miền cấp cao nhất mới, kịp thời bảo vệ quyền lợi của Việt Nam cũng như chủ động tham gia vào quá trình hình thành chính sách quản lý tài nguyên Internet của ICANN, hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông đã cử đại diện tham gia Ban tư vấn các Chính phủ của ICANN (Government Advisory Committee gọi tắt là GAC). Đây là tổ chức có tiếng nói và ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến ICANN với thành viên bao gồm đại diện chính thức của các quốc gia, nền kinh tế và một số tổ chức quốc tế. Danh sách các thành viên của GAC (bao gồm cả đại diện Việt Nam) được niêm yết tại địa chỉ http://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Members. Hiện nay GAC đang tham gia tích cực, nghiêm túc vào việc góp ý, xây dựng các quy định trong tài liệu Hướng dẫn về đăng ký tên miền cấp cao nhất mới, theo dõi và có ý kiến chính thức đối với ICANN để ngăn chặn việc đăng ký các tên miền cấp cao nhất mới có khả năng xâm phạm đến lợi ích của các quốc gia và của cộng đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, theo dõi Chương trình này, đảm bảo việc khai thác và sử dụng các tên miền mới được an toàn, hiệu quả, tạo cơ sở để Việt Nam tham gia chủ động hơn vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách cấp phát tên miền cấp cao nhất mới của ICANN cũng như chuẩn bị cho vòng đăng ký tên miền mới tiếp theo. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có thể chủ động tìm hiểu chi tiết từ các nguồn thông tin chính thức của ICANN nêu trên hoặc liên hệ về Bộ Thông tin và Truyền thông để trường hợp cần thiết, Việt Nam sẽ có ý kiến tới ICANN thông qua đại diện tại GAC.
 

Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)