Ra mắt Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp tại hai địa chỉ: www.noichinh.vn và www.noichinh.org.vn.


Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương, sáng 28/5.

Với 11 chuyên mục, trang thông tin đáp ứng được những yêu cầu: thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu lý luận, trao đổi, tổng kết thực tiễn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phản ánh, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực khác; thông tin hoạt động nội chính và phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương; những bài học kinh nghiệm quốc tế trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
Sự ra đời của trang thông tin là một trong những việc làm thể hiện nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính trong việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức của một cơ quan mới được tái lập để bắt tay thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó theo Quyết định 158 ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị.
 

Phương Anh

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)