Hội nghị Ban chấp hành khóa IV – lần thứ nhất Công đoàn Viên chức Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 16/1/2013, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nghị Ban chấp hành khóa IV Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra với sự tham dự của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 14 -15/1/2013 vừa qua. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành khóa IV Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiến hành bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ban thường vụ, ban kiểm tra…

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV, chúc mừng 39 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành. Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ Thông tin và Truyền thông vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành khóa IV Công đoàn Viên chức Việt Nam. Thứ trưởng đã điểm lại các giai đoạn phát triển của Công đoàn Bộ, những đóng góp của công đoàn Bộ với sự phát triển của Bộ và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của công đoàn cấp trên với Công đoàn Bộ.

Hội nghị đã bầu Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng (Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam), 3 Phó Chủ tịch là các đồng chí Trần Đại Khu, Nguyễn Đăng Tuệ Minh và Đào Văn Ngọc.

Ban thường vụ ra mắt hội nghị

Hiện nay, đội ngũ CB, CC, VC, LĐ thuộc CĐ Viên chức VN có trên 81.000 người, nữ chiếm trên 36.000; CĐVC các tỉnh, TP là trên 200.000 người. Phần lớn CB, CC, VC là những người có trình độ, được đào tạo cơ bản và hầu hết đều trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
 Nhiệm kỳ qua, hệ thống tổ chức của CĐ Viên chức Việt Nam tiếp tục được củng cố và phát triển. Trong 5 năm, CĐ Viên chức VN đã thành lập mới 58 CĐCS, nâng cấp 3 CĐCS trực thuộc lên CĐ cấp trên cơ sở, 23 CĐ bộ phận lên CĐCS. HIện nay, CĐ Viên chức VN đang trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động 61 CĐ bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ. Việc thành lập CĐ Viên chức tỉnh, TP tiếp tục được triển khai. Nhiệm kỳ qua, CĐ Viên chức VN đã phối hợp với LĐLĐ địa phương thành lập thêm 4 CĐ Viênchức tỉnh, TP, đưa tổng số CĐ Viên chức tỉnh, TP lên 58 đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội lần thứ IV, Công đoàn Viên chức VN đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất của Nhà nước và Cờ thi đua Tổng Liên đoàn LĐVN.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)