Bộ TT&TT thống kê hiện trạng bản quyền phần mềm

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT vừa gửi công văn yêu cầu các đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành và các Sở TT&TT báo cáo tình hình sử dụng phần mềm có bản quyền và phần mềm nguồn mở.


Theo Bộ TT&TT, các số liệu cần báo cáo gồm tổng số máy tính hiện đang sử dụng; số lượng phần mềm có bản quyền, không bản quyền và nhu cầu sử dụng phần mềm bản quyền thời gian tới; số lượng phần mềm nguồn mở đang sử dụng và nhu cầu sử dụng phần mềm nguồn mở trong thời gian tới; số lượng phần mềm tự do và phần mềm miễn phí khác đối với máy chủ, máy trạm và máy tính xách tay.

Các đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, ngành và các Sở TT&TT được Bộ TT&TT yêu cầu gửi báo cáo tình hình sử dụng phần mềm có bản quyền, phần mềm nguồn mở trước ngày 30/6/2010.

Báo cáo từ các địa phương và các bộ ngành là cơ sở để đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác chiến lược với tập đoàn Microsoft cũng như tình hình sử dụng phần mềm mã nguồn mở thay thế phần mềm thương mại.

Trước đó, vào giữa năm 2007, Bộ TT&TT, đại diện cho Chính phủ Việt Nam, đã ký hợp đồng mua một số bản quyền phần mềm Microsoft Office cho các cơ quan chính phủ trong 3 năm. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2008, Bộ TT&TT đã ra chỉ thị đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan nhà nước nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào các phần mềm thương mại đòi hỏi có bản quyền.

Theo ICTnews.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)