Bộ Ngoại giao phấn đấu đi đầu ứng dụng công nghệ

(Mic.gov.vn) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khẳng định với tư cách là bộ liên quan đến công tác đối ngoại, Bộ Ngoại giao phấn đấu là một trong những bộ đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin.


Tại hội thảo “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao" được tổ chức ngày 10/5, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết Bộ Ngoại giao đã xây dựng chương trình công nghệ thông tin từ nay đến năm 2011 rất cụ thể và đang tiếp tục xây dựng một chiến lược công nghệ thông tin đến năm 2015.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ thông tin trong giai đoạn Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, Phó Thủ tướng cho biết Bộ Ngoại giao luôn xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn ngành.

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích các vấn đề như hoàn thiện môi trường pháp lý, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng các cơ sở dữ liệu, đặc biệt chú trọng việc chuẩn hóa trình độ và đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho tất cả cán bộ của ngành ngoại giao./.

Theo Vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)