Thông tin đối ngoại 2009: Giúp bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam hơn

(Mic.gov.vn) - Tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.


Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí đã tham dự.

 Giúp bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam hơn

 Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2009, công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh  đậm nét những cố gắng của toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách do khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch; những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời có tính đột phá của Đảng và Nhà nước ta; chính sách đối ngoại rộng mở, nhất quán của Việt Nam …đã giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn bản chất của tình hình đất nước, tranh thủ rộng rãi sự ủng hộ quốc tế đối với một Việt Nam đổi mới, năng động và bản lĩnh, đối phó hiệu quả với những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, có vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc trên đất liền đã tiến hành kịp thời, sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về việc Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên đất liền; tôn tạo, tăng dày cột mốc biên giới với Lào và triển khai tích cực công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền với Campuchia.

 Công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo đã góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cơ bản giải tỏa được một số băn khoăn, hoài nghi trong dư luận.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu ra những tồn tại, thiếu sót, những bài học kinh nghiệm bổ ích trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc; đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ mà ngành Tuyên giáo và cơ quan chức năng từ trung ương đến cơ sở phải triển khai thực hiện trong năm 2010.

Hội nghị cũng nghe nhiều báo cáo của các bộ, ngành, địa phương nhằm làm sáng tỏ về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2009 và những giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ năm 2010.

Chú trọng đổi mới cả nội dung và phương thức

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhiệt liệt biểu dương những thành tựu đã đạt được trong công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo trong năm qua, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời sống chính trị của đất nước và trong quan hệ quốc tế.

Phó Thủ tướng nêu rõ, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng với yêu cầu xuyên suốt là đổi mới, mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ và toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức, với phương châm " chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với đối tượng".

Phó Thủ tướng mong muốn ngành Tuyên giáo nói riêng, cả hệ thống chính trị nói chung nhanh chóng tìm ra các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong những năm trước mắt và lâu dài nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác này; làm cho nhân dân ta ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế hiểu đúng về công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền của Tổ quốc.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 8 và 9/3.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)