Giao máy tính cho dự án Internet cộng đồng

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/10, tại Nghệ An, Ban Quản lý dự án “Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam” đã bàn giao máy tính, thiết bị truy cập Internet cho đại diện 3 tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và Trà Vinh.


Đây là 3 địa phương được chọn làm thí điểm dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích thuộc Bộ TT&TT thực hiện. Dự án này có thơi gian thực hiện trong vòng 18 tháng, từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2010 và được Quỹ Bill & Melinda Gates Hoa Kỳ (BMG) tài trợ khoảng 2 triệu USD.

Trong giai đoạn thí điểm này, dự án sẽ được thực hiện tại 99 điểm truy nhập viễn thông công cộng là các điểm BĐVHX và các thư viện tỉnh, huyện, thư viện trường học, bệnh viện UBND xã. Các điểm lựa chọn sẽ được trang bị máy tính, thiết bị hiện đại, chuyên dùng được kết nối Internet băng thông rộng của VNPT và Viettel, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu truy cập Internet và tìm hiểu thông tin của người dân, giúp người dân nông thôn tại các vùng thí điểm Internet có cuộc sống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy tính và Internet.

Mục tiêu quan trọng của dự án thí điểm này là rút ra các bài học kinh nghiệm để chuẩn bị xây dựng đề xuất Dự án Quốc gia với quy mô lớn hơn, tầm nhìn rộng hơn và thời gian hoạt động dài hơn (từ 2010 đến 2015).

Tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã bấm nút khai trương trang thông tin điện tử của dự án này tại địa chỉ dabmgfinternetvtf.vn và i4ra.vn.

Theo Ictnews.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)