Đình bản tạm thời hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/11/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký các quyết định đình bản tạm thời hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.


Cụ thể, Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT đình bản tạm thời hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2015 để Báo kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Quyết định số 1946/QĐ-BTTTT đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thời gian 03 (ba) tháng, kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2015 để Tạp chí kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Báo Nhân đạo và Đời sống, Tạp chí Nhân đạo. Sau thời gian tạm thời đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Báo, Tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí./.
 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)