Phối hợp điều tra ứng dụng máy tính và Internet

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/10/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã ký Công văn số 3512 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị phối hợp tổ chức thực hiện điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các tổ chức kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015.


 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng

Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 29/10/2015 Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có Quyết định số 1833/QĐ-BTTTT ban hành phương án điều tra ứng dụng máy tính và Internet tại các cơ sở kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp - năm 2015. Theo đó phạm vi của cuộc điều tra thống kê này là toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi cả nước gồm các Tập đoàn/Tổng Công ty 90/Tổng Công ty 91, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.
 
Để cuộc điều tra thống kê đạt kết quả tốt, Bộ TT&TT đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở TT&TT chủ trì tổ chức thực hiện, có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng điều tra có trụ sở chính tại địa bàn thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT, báo cáo chính xác, đầy đủ và đúng thời gian các chỉ tiêu thống kê theo phiếu điều tra./.
 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)