Điều chỉnh thời hạn nhận tác phẩm dự thi Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự tài liệu Asean năm 2015

(Mic.gov.vn) - Thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015 sẽ được tính đến hết ngày 06/11/2015 (căn cứ theo dấu bưu điện).


Ban tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015 vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời hạn nhận tác phẩm dự thi Liên hoan.
 
Theo đó, để góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm tham gia dự thi, đồng thời cũng để tăng thêm thời gian tác nghiệp do chủ đề của Liên hoan kỳ này mang nhiều yếu tố đặc thù cần sự đầu tư nghiêm túc của các chủ thể, Ban Tổ chức điều chỉnh Điều 10 của Thể lệ, theo đó thời gian kết thúc nhận tác phẩm sẽ được tính đến hết ngày 06/11/2015 (căn cứ theo dấu bưu điện). 
 
Mọi thông tin khác của Thể lệ Liên hoan đều không thay đổi./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)