Thu thẻ Nhà báo đối với bà Lê Phương Dung

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/9/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-BTTTT  về việc  thu hồi Thẻ nhà báo số ITT 02914 thời hạn 2011 - 2015 đã cấp cho  bà Lê Phương Dung công tác tại Tạp chí Công thương do bà Dung chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ.


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 186/CV-TCCT ngày 6/7/2015 của Tạp chí Công Thương với nội dung:

Tạp chí Công Thương được Thanh tra Bộ Công Thương chuyển đơn tố cáo (Công văn số 41/TTB-P5) liên quan đến bằng đại học của bà Lê Phương Dung, đang làm việc tại Tạp chí Công Thương (bà Dung được tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Thương mại ngày 10/01/1996; tháng 2/2013, Tạp chí Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Tạp chí Công nghiệp và Thương mại, bà Dung tiếp tục làm việc tại Tạp chí Công Thương). Lý lịch của bà Dung lưu tại Tạp chí Công Thương là đã tốt nghiệp Khoa tiếng Nga - Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (niên hạn 1977-1982). Nhưng trong hồ sơ lưu của bà Dung không có bằng trên.

Tạp chí Công Thương đã xác minh và được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trả lời tại văn bản 980/ĐHNN-ĐT ngày 01/10/2014, trong đó nêu rõ: “Bà Lê Phương Dung không có thông tin trong khóa học 1977-1982; không có tên trong sổ cấp bằng cho sinh viên tại Trường”. Tạp chí Công Thương cũng đã nhận được văn bản của cơ quan Công an xác định: Bà Lê Phương Dung không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp III (hệ 10/10) của Trường Phổ thông cấp III Long Châu Sa, Việt Trì, Phú Thọ, khóa 1974-1976 và không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp Khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, giai đoạn 1977-1982.

Ngày 14/10/2014, Tạp chí Công thương đã mời bà Lê Phương Dung lên làm việc và bà Dung không xuất trình được bằng đại học.

Từ các căn cứ trên và đối chiếu các quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1517/QĐ-BTTTT ngày 12/9/2015 về việc  thu hồi Thẻ nhà báo số ITT 02914 thời hạn 2011 - 2015 đã cấp cho  bà Lê Phương Dung công tác tại Tạp chí Công thương do bà Dung chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ.

Cũng theo Quyết định trên, giao Tổng biên tập Tạp chí Công thương có trách nhiệm thu hồi Thẻ nhà báo của bà Lê Phương Dung nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) theo đúng các quy định của pháp luật về báo chí. Và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)