Hội nghị giám sát, đánh giá đầu tư và tài chính năm 2015

(Mic.gov.vn) - Sáng nay (10/9), tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  đã tổ chức Hội nghị tập huấn giám sát, đánh giá đầu tư và tài chính cho hơn 130 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.


 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn, đại biểu sẽ được nghe các đồng chí giảng viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng cục Thuế và Bộ TT&TT phổ biến Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn; phổ biến và hướng dẫn các chính sách mới về thuế và thuế đặc thù của ngành TT&TT; hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Bộ TT&TT; hướng dẫn công tác mua sắm thường xuyên theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
 
Đây là những nội dung thiết thực, cần thiết để các đơn vị thực thi tốt hơn công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính. Hội nghị cũng là cơ hội để các cơ quan, đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý đầu tư, mua sắm, thanh quyết toán dự án tại các đơn vị.
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, hiện nay, ngành TT&TT đang tích cực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2011-2015 cũng như xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, Bộ cũng coi trọng việc đổi mới quản lý đầu tư, mua sắm công, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước; tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư, tài chính nhằm nâng cao tính minh bạch của công tác này, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tại các kỳ họp năm 2014, Quốc hội đã xem xét và thông qua các bộ Luật quan trọng như: Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế... Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ thực thi công tác kế hoạch đầu tư, tài chính của Ngành cần nắm vững để thực hiện đúng. 
 
Chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dành thời gian tiếp thu tốt các nội dung, thông tin và kinh nghiệm được các đồng chí giảng viên truyền đạt, cũng như tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác tại đơn vị mình góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính tại cơ quan, đơn vị.
 
Đối với các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là các cán bộ làm công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính, Thứ trưởng lưu ý, thời gian còn lại của năm kế hoạch 2015 và cả giai đoạn 2011-2015 không còn nhiều, vì vậy cần tập trung thời gian, sức lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2015 nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành TT&TT giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đúng tiến độ, yêu cầu và đảm bảo chất lượng.
 
Hội nghị tập huấn sẽ bế mạc vào ngày 12/9/2015. 
 

Hoàng Giang - Đại diện Văn phòng bộ tại Miền Trung - Tây Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)