Bộ TT&TT họp báo Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015

(Mic.gov.vn) - Sáng nay (23/7/2015), tại trụ sở Bộ, Bộ TT&TT đã tổ chức Họp báo về Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011 – 2015. Tới dự và chủ trì buổi Họp báo có đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng dự có đại diện các thành viên Ban tổ chức Đại hội và đông đảo phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi Họp báo

Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011 - 2015 nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2016 - 2020. Đại hội sẽ biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó tạo không khí thi đua mới, cổ vũ, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội Thi đua chính thức được tổ chức vào sáng ngày 24/7/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đại hội sẽ tôn vinh, khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Đây là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ lựa chọn trong số những cá nhân điển hình tiên tiến do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu từ Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, trong đó ưu tiên suy tôn các tập thể có thành tích xuất sắc và chú trọng cá nhân là người lao động trực tiếp sản xuất ở vùng sâu, vùng xa và cá nhân là người dân tộc thiểu số theo tinh thần của Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.
 
 
Toàn cảnh buổi Họp báo

Tham dự Đại hội Thi đua, ngoài đại biểu là khách mời, số lượng đại biểu được triệu tập là 550 người bao gồm: Đại diện các tập thể điển hình tiên tiến đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động trong giai đoạn 2011 - 2015; Các cá nhân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động trong giai đoạn 2011 - 2015; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nêu bật những thành tựu thi đua của ngành TT&TT trong thời gian qua. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 có 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; có 103 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ dẫn đầu trong phong trào thi đua hàng năm; có 928 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm; có 13 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 111 tập thể được tặng Huân chương Lao động các hạng; 231 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 43 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015; 1.679 lượt cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 335 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 418 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4.800 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng… ngoài ra còn có hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu tập thể xuất sắc, cá nhân lao động xuất sắc của Bộ, của các Bộ, ngành…

Nét mới của Đại hội này là kết quả các phong trào thi đua của ngành TT&TT giai đoạn 2011 - 2015 đã được quan tâm, đẩy mạnh, nhất là chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào thi đua; đề cao phương pháp, nội dung, hiệu quả chính trị tư tưởng của các phong trào; tổ chức các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, liên tục hàng năm; nội dung bám sát thực tiễn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh phong trào xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào ứng dụng khoa học công nghệ đã đưa ngành TT&TT vươn lên ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới (lĩnh vực CNTT, bưu chính, viễn thông); phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cấp luôn xác định con người là nhân tố trung tâm và quan trọng hàng đầu; phong trào giữ an ninh trật tự, xanh – sạch – đẹp, vệ sinh lao động được chú trọng đều hướng vào vì con người, vì người lao động, vì môi trường văn hóa lành mạnh của ngành TT&TT; phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thể thao; phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Đặc biệt là 5 năm qua, điểm nhấn rất lớn của ngành TT&TT là hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngành TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong cả nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện phong trào này một các thiết thực, hiệu quả. Trong đó, ngành TT&TT đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới…

Thông qua Đại hội Thi đua, các mô hình mới, các kinh nghiệm hay về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng các điển hình tiên tiến sẽ được tôn vinh, giới thiệu để tiếp tục nhân rộng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trước đó, chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 23/7/2015 tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.
 

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)