Họp Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/7/2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì phiên họp Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tham dự phiên họp có đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư … và các cục, vụ chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng điều hành phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các đại biểu đều nhất trí phải tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong CQNN giai đoạn 2011-2015 và đưa vào Văn bản hướng dẫn giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng lưu ý cần gắn chặt việc ứng dụng CNTT với bảo đảm an toàn thông tin. Thứ trưởng nhấn mạnh đặc thù của giai đoạn 2016-2020 là việc triển khai những cơ chế mới như Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thuê ngoài dịch vụ CNTT cho các hoạt động của cơ quan nhà nước và những cam kết của Việt Nam khi tham gia Hiệp định TPP.
 
Dự thảo Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử của Thủ tướng Chính phủ cũng được đưa ra lấy ý kiến góp ý. Mục tiêu tổng quát của dự thảo Chỉ thị là phát triển chính phủ điện tử Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, thúc đẩy cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế. Năm 2018, Việt Nam có chỉ số phát triển chính phủ điện tử tương đương mức bình quân của các nước trong khu vực ASEAN-4 do Liên hiệp quốc đánh giá, xếp hạng.
 
Theo Cục Tin học hóa, dự thảo Chỉ thị đã nhận được 16 ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và 36 ý kiến của các tỉnh thành. Cũng theo đại diện Cục Tin học hóa, tiêu chí đánh giá mức độ phát triển chính phủ điện tử gồm 3 trụ cột: Hạ tầng viễn thông, Nguồn nhân lực và Dịch vụ công trực tuyến. Đối với dịch vụ công trực tuyến, tiêu chuẩn tiếp cận dịch vụ này là không quá 3 lần nhấp chuột. Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Huy Dũng cũng nhất trí rằng tiêu chuẩn quốc tế đối với dịch vụ công trực tuyến cũng giống như ngành hàng không, không quá 3 chuyến bay phải đến được bất cứ đâu trên thế giới. Mức phí, lệ phí của dịch vụ công trực tuyến cần phải thấp hơn dịch vụ truyền thống để khuyến khích người dân sử dụng. Đồng thời hàng năm cần tiến hành đánh giá an toàn thông tin cho các dịch vụ công trực tuyến này.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)