Bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp Vụ và 4 lãnh đạo Hội đồng thành viên VietnamPost

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 27/2/2015, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm 2 lãnh đạo cấp Vụ và 4 lãnh đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost).


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cho 4 lãnh đạo VietnamPost

Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định số 208/QĐ-BTTTT ngày 24/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Đăng, chuyên viên chính Vụ Thi đua -  Khen thưởng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua  - Khen thưởng.
 
Quyết định số 209/QĐ-BTTTT ngày 24/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vĩnh An, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Đăng
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Vĩnh An
 
Quyết định số 215/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Vietnam Post giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost.
 
Quyết định số 216/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Vietnam Post giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VietnamPost.
 
Quyết định số 217/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Tổng Giám đốc VietnamPost giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên VietnamPost.
 
Quyết định số 218/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hải Thanh, Phó Tổng Giám đốc VietnamPost giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên VietnamPost.
 
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo mới được bổ nhiệm đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được giao nhiệm vụ mới và thể hiện sự quyết tâm không ngừng rèn luyện, phấn đấu nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ mới trong thời gian tới. Ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost khẳng định rằng, việc bổ nhiệm các lãnh đạo Hội đồng thành viên VietnamPost trên tinh thần sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VietnamPost tiếp tục phát triển.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình phát triển mới căn cứ trên Nghị định 132/2013/NĐ-CP về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước. Trong thời gian tới sẽ tiến hành tách Cục Bưu điện Trung ương ra khỏi Tập đoàn VNPT, trước đó đã thành lập các đơn vị mới thuộc Bộ như Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Thông tin cơ sở, Cục An toàn thông tin, tách Vụ Thi đua - Khen thưởng khỏi Vụ Tổ chức cán bộ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy là một quá trình thường xuyên, liên tục, được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình và khẩn trương.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới được bổ nhiệm sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
 
 
Một số nét về tiểu sử các cán bộ được bổ nhiệm:
 
- Ông Trần Văn Đăng, sinh năm1968, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, khoa Kinh tế công nghiệp. Ông Trần Văn Đăng đã vào ngành Bưu điện từ năm 1995. Năm 2007 được bổ nhiệm làm Phó phòng và năm 2010 được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ. Ông Trần Văn Đăng  vừa  được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.
 
- Ông Nguyễn Vĩnh An sinh năm 1960, được đào tạo tại Đại học kỹ thuật quân sự, khoa Thông tin vô tuyến điện, được đào tạo thạc sỹ CNTT tại Australia và  được đào tạo Tiến sỹ điện tử viễn thông tại Đại học Bách khoa. Ông Nguyễn Vĩnh An đã làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau, giảng viên chính của Đại học Mở, Đại học Dầu khí; 5 năm làm Phó Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông Đại học Dầu khí, 10 năm làm Giám đốc Đào tạo quốc tế của Viện Đại học Mở. Từ tháng 1/2014, ông Nguyễn Vĩnh An làm Phó Phòng Kỹ thuật, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Ông Nguyễn Vĩnh An vừa được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, phụ trách mảng đào tạo.
 
- Ông Đỗ Ngọc Bình, sinh năm 1957, là cán bộ lâu năm trong ngành. Trước khi về VietnamPost, ông Đỗ Ngọc Bình là Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn  VNPT. Đến 23/9/2013, được bổ nhiệm chính thức làm Chủ tịch Tổng Công ty VietnamPost và nay chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VietnamPost.
 
- Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, tốt nghiệp khoa Kinh tế Tổng hợp Đại học Kinh tế quốc dân. Đồng chí Tuấn từng làm việc tại Công ty Viễn thông liên tỉnh, các công ty của VNPT; là Giám đốc, Tổng Giám đốc Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Đến tháng 4/2011, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VietnamPost. Ngày 1/1/2013, khi VietnamPost tách khỏi Tập đoàn VNPT, ông Phạm Anh Tuấn được giao phụ trách Tổng giám đốc. Đến ngày 23/9/2013, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VietnamPost. Ông Phạm Anh Tuấn hiện nay vừa là Tổng Giám đốc, vừa là Thành viên Hội đồng thành viên VietnamPost.
 
- Ông Nguyễn Quốc Vinh sinh năm 1961; đã học Đại học Kỹ thuật quân sự, khoa Vô tuyến Điện tử, sau đó học Đại học Bưu điện ở Matxcơva (Nga), chuyên ngành Tự động hóa. Đến năm 2007, ông Nguyễn Quốc Vinh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VietnamPost. Ông Nguyễn Quốc Vinh vừa được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên VietnamPost.
 
- Ông Nguyễn Hải Thanh sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM; từng là Phó Giám đốc, Giám đốc Bưu điện Sóc Trăng. Năm 2012, ông  Nguyễn Hải Thanh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VietnamPost.
 
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)