12 NXB phải hoàn tất việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trước 31/03/2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/12/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký công văn gửi cơ quan chủ quản của các nhà xuất bản (NXB): Thể dục thể thao; Văn hóa dân tộc; Âm nhạc; Văn học; Thanh Hóa; Đại học Thái Nguyên; Đại học Sư phạm; Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam; Sân khấu; Đại học Kinh tế Quốc dân; Công thương; Tài chính, đề nghị các cơ quan chủ quản của các NXB trên tiến hành bổ nhiệm chức danh lãnh đạo còn thiếu cho NXB, đảm bảo điều kiện hoạt động của NXB.


Ảnh minh họa

Chậm nhất đến ngày 31/03/2015, các cơ quan chủ quản NXB phải hoàn tất việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cho NXB. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan chủ quản không bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cho NXB, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp đổi giấy phép thành lập NXB và đình chỉ hoạt động của NXB theo quy định của pháp luật.

Qua việc rà soát điều kiện hoạt động của các NXB, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện các NXB trên còn thiếu chức danh lãnh đạo NXB, vi phạm quy định của Luật Xuất bản.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)