Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/12/2014 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son,  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng chí Trần Đức Lai, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Bí thư Đảng ủy Bộ, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT và Đảng bộ cơ sở; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ TT&TT và Đảng bộ cơ sở.  


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT  đã quán triệt những nội dung quan trọng trong chỉ thị và một số yêu cầu đối với Đảng bộ Bộ TT&TT trong giai đoạn tới. Đặc biệt, đồng chí đã chỉ đạo kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT theo hướng bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT
phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW. Theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW: Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo thuận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV và các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, lãnh đạo phải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm.
 
Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đã phổ biến Kế hoạch 997-KH/ĐU ngày 24/11/2014 của Đảng ủy Bộ TT&TT về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ TT&TT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Hướng dẫn số 1009-HD/ĐU ngày 08/12/2014 về công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ TT&TT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2014.
 
Hội nghị đã công bố quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định 04 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2010-2015 như sau: đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh- Truyền hình và Thông tin điện tử  và đồng chí Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son và đồng chí Trần Đức Lai tặng hoa chúc mừng 04 đồng chí được chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ
Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2010-2015

Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT đã triển khai các quy trình bầu bổ sung đồng chí Trương Minh Tuấn và Nguyễn Văn Phương là ủy viên Ban thường vụ và bầu đồng chí Trương Minh Tuấn là Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Bùi Như Uyên là Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy./.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)