Việt Nam - LB Nga ký kết Hiệp định hợp tác về thông tin liên lạc, CNTT-TT đại chúng

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/11/2014, tại thành phố Sochi, Liên bang Nga, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, thay mặt cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Viễn thông và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga N.A. Nikiforov, thay mặt cho Chính phủ Liên bang Nga đã ký kết Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Minh Hồng và Bộ trưởng Viễn thông và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga N.A. Nikiforov ký Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng.

Theo Hiệp định được ký kết, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ hợp tác trong việc đảm bảo điều kiện cho việc tự do vận chuyển tất cả các loại bưu gửi giữa hai nước; trao đổi kinh nghiệm về chính sách quản lý thị trường viễn thông, kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử; khuyến khích tuyên truyền và giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về đất nước, con người, tình hữu nghị giữa hai nước;, trao đổi các chương trình phát sóng trên các phương tiện phát thanh truyền hình, xây dựng cơ chế liên kết sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; đào tạo nghề cho các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng…

Hiệp định sẽ có hiệu lực trong 5 năm, Hiệp định này sẽ thay thế cho Hiệp định định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bưu điện ký ngày 15/4/1994.
 
Hiệp định giữa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng là một trong chín văn kiện hợp tác quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 22-26/11/2014.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)