Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa MobiFone

(Mic.gov.vn) - Triển khai công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một  thành viên Thông tin di động (MobiFone) theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1554 /QĐ-BTTTT thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động (Ban Chỉ đạo).


Ảnh minh họa

Ngày 12/11/2014, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 1679/QĐ-BTTTT thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động (MobiFone) bao gồm 15 thành viên, ông Phạm Đình Trọng – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo là Tổ trưởng, ông Nguyễn Văn Phương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Chỉ đạo là Tổ phó, ông Lê Nam Trà - Tổng giám đốc Công ty MobiFone, Ủy viên Ban Chỉ đạo là Tổ phó. Tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có các thành viên là cán bộ của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty MobiFone.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc sẽ triển khai các nội dung công việc theo quy định chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011.
 
Xem thêm:
 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)