Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến, quán triệt Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014-2015

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 17/06/2014, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chủ trì cuộc họp phổ biến, quán triệt Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014-2015. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo VNPT…


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại cuộc họp

 
Ngày 10/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký Quyết định 888/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014-2015.
 
Mục tiêu của quyết định này nhằm tiếp tục phát triển VNPT, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, có năng lực cạnh tranh cao; giữ vai trò chủ lực trong ngành viễn thông Việt Nam. Việc "làm mới" VNPT cũng để giúp hình thành thị trường viễn thông bền vững, cạnh tranh lành mạnh.
 
Theo Quyết định này, Thủ tướng đã đồng ý việc điều chuyển nguyên trạng Công ty TNHH MTV Thông tin di động VMS (MobiFone); Bưu điện Trung ương; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, các trường trung học bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên vốn trực thuộc VNPT thì nay cũng sẽ được điều chuyển về các địa phương quản lý. Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc thống nhất với các địa phương, trình Thủ tướng quyết định. Trong khi chưa chuyển về địa phương thì các bệnh viện, trường học này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trong cơ cấu tổ chức của VNPT.
 
Với những đơn vị được giữ lại, VNPT sẽ phải tổ chức lại các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt dộng kinh doanh dịch vụ viễn thông hiện nay thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông (VNPT - VinaPhone) để quản lý, điều hành kinh doanh dịch vụ viễn thông. Các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông hiện nay của VNPT sẽ được tổ chức lại thành Công ty TNHH MTV Truyền thông (VNPT - Media) để kinh doanh, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ ứng dụng viễn thông. Các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông thì được tổ chức lại thành Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net). Đồng thời, tổ chức lại Công ty TNHH MTV Cáp quang FOCAL và Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông thành một công ty con của VNPT để thực hiện chức năng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.
 
Theo quyết định này, trong quý III năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phải trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Điều lệ VNPT. Cũng trong năm, Bộ trình Thủ tướng phê duyệt Phương án cổ phần hóa MobiFone để tổ chức triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ là xây dựng phương án bàn giao nguyên trạng MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, đồng thời xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone để thực hiện trong năm 2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng chỉ đạo phải xây dựng Điều lệ hoạt động của VNPT, MobiFone, Vietnam Post căn cứ theo Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)