Bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 13/06/2014, tại Hà Nội, Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014. Đây là khóa thứ hai thực hiện chương trình mới của Bộ Nội vụ, có nhiều điểm thay đổi, bổ sung, sát với thực tế. 


Ông Bùi Như Uyên- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.
 

Nội dung chương trình học có  320 tiết bao gồm cả thảo luận, kiểm tra và viết tình huống quản lý nhà nước. Nội dung của khóa học gồm 4 học phần: kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các kỹ năng và viết tiểu luận và đi thực tế. Học viên được cung cấp tài liệu chính thống theo chương trình đào tạo bồi dưỡng mới của Bộ Nội vụ đã ban hành.

Ông Hoàng Văn Đồng- Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông trao giấy khen cho các học viên xuất sắc.

Sau 02 tháng giảng dạy, học tập và tự nghiên cứu, lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2014 đã hoàn thành chương trình, số học viên đạt loại giỏi chiếm 42,1%; số học viên đạt loại khá chiếm 57,9 %.  100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ.
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)