Khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - Sáng 12/6/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về diễn biến hòa bình, Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước về biển Đông và hải đảo trực tiếp truyền đạt tại lớp học. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại.


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để giúp các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo tinh thần Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định mở ba lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại trong năm 2014 cho cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại.
 
 
Toàn cảnh lớp học

Tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại gồm lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng Báo chí – Xuất bản, các cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại của 33 Sở Thông tin và Truyền thông trong cả nước; đại diện hơn 20 bộ, ngành, báo đài Trung ương và Hà Nội; các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn; nâng cao kỹ năng công tác báo cáo viên phục vụ công tác tập huấn thông tin đối ngoại; trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại giữa các bộ, ngành, địa phương.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghe Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình biển đảo thời gian gần đây; ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí với chuyên đề: Quán triệt Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí – quy chế sửa đổi; ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại về chuyên đề: Trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2014, kỹ năng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại; ông Lê Hải Bình, Quyền Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao với chuyên đề: Tình hình thế giới thời gian gần đây và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin đối ngoại diễn ra trong hai ngày từ 12 đến ngày 13/6/2014.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)