Tiến độ thực hiện dự án "Nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy nhập Internet tại Việt Nam"

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 4/6/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án "Nâng cao năng lực sử dụng máy tính và truy nhập Internet tại Việt Nam" của Ban quản lý dự án BMGF-VN.


Internet góp phần thu hẹp khoảng cách số. Nguồn: VOV

Theo đại diện Ban quản lý dự án, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2014, Ban quản lý dự án đã triển khai các lớp đào tạo cán bộ chuyên môn thư viện công cộng huyện xã và điểm Bưu điện văn hóa xã. Về truyền thông vận động, đã triển khai hợp đồng các gói thầu liên quan đến tư vấn đánh giá các chính sách về phát triển truy nhập Internet tại thư viện và điểm bưu điện văn hóa xã, tổ chức các sự kiện truyền thông tại 16 tỉnh giai đoạn II- bước 2. Về theo dõi đánh giá tác động, đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng gói thầu về đánh giá tác động giữa kỳ và hoàn thành việc đánh giá nhu cầu tại 10 tỉnh thuộc bước 3.
 
Đại diện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, doanh thu từ dịch vụ Internet tại các điểm bưu điện văn hóa xã thuộc dự án BMGF đạt trung bình 350.000 đồng/tháng/điểm. Đồng Tháp là tỉnh có doanh thu cao nhất (950.000 đồng/tháng/điểm) còn Lâm Đồng có mức doanh thu thấp nhất (chưa đến 110.000 đồng/tháng/điểm) do điểm Bưu điện văn hóa xã nằm tại địa bàn miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, sinh sống. Trong thời gian tới, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự kiến sẽ triển khai một số dịch vụ tài chính bưu chính và dịch vụ hành chính công tại các điểm này. SIM bông sen sẽ được áp dụng cho dịch vụ chuyển tiền truyền thống để cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng và việc điều hành dòng tiền đơn giản hơn.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng lưu ý Ban quản lý dự án về tầm quan trọng của các địa phương trong việc duy trì tính bền vững của dự án và yêu cầu Ban quản lý dự án gửi báo cáo về tình hình thực hiện dự án về các Sở Thông tin và Truyền thông để địa phương nắm được tình hình chung. Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban quản lý dự án báo cáo về hợp phần nội dung, mời thêm Thư viện quốc gia báo cáo về hoạt động triển khai dự án vào trung tuần tháng 6.../.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)