4/2014: Hoàn tất thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng khu vực Bắc Bộ

(Mic.gov.vn) - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng vừa có kết luận về việc cấp phép cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phạm vi khu vực đồng bằng Bắc Bộ.


Cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam với UBND TP Hà Nội ngày 12/03/2014

Thứ trưởng đề nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng và cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất khu vực và các thủ tục đề nghị cấp phép.

Thứ trưởng chỉ đạo, các thủ tục nêu trên cần sớm hoàn thành để trong tháng 04/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông có thể tiến hành xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu triển khai phát sóng truyền hình số mặt đất tại Hà Nội và một số tỉnh xung quanh Hà Nội 01 năm trước khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn…/.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)