Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 08/1/2014 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông  và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015. Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Trần Đức Lai, Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ truơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hệ thống báo chí quốc gia, hệ thống báo chí Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc cùng chăm lo cho người có công với cách mạng cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết để có ngày hôm nay, đất nước đã đòi hỏi sự hy sinh,cống hiến của hàng triệu gia đình Việt nam với nhiều thế hệ.  Đảng và Nhà nước đã có những chính sách nhưng thực tế ở các địa phương vẫn chưa có được sự quan tâm đúng mức trong khi những người có công đang già đi. Thông qua chương trình này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin rằng nhân dân cả nước sẽ có nơi để trao đổi các thông tin, hình thành việc hỏi đáp về chính sách cho người có công, giúp nhân dân tự xem xét và rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết đây là trách nhiệm rất lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và là một hành động thiết thực. Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ thực hiện tốt 8 nội dung được ghi trong chương trình phối hợp, đặc biệt phát động Giải báo chí toàn quốc với chủ đề “Tác phẩm báo chí tuyên truyền về các chính sách đối với người có công”. Tuyên truyền về các chính sách đối với người có công là hoạt động thiết thực  kỷ niệm những  ngày lễ lớn của đất nước trong các năm 2014- 2015.

Nội dung tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng bao gồm: Tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; Tuyên truyền về kết quả thực hiện rà soát và thực hiện chính sách đối với 7 đối tượng người có công ở các địa phương; tuyên truyền về kết hợp đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia giúp đỡ, chăm sóc người có công với nước; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở địa phương, đơn vị; những gương tiêu biểu thực hiện tốt chính sách người có công. Đồng thời tuyên truyền các điển hình người có công với cách mạng vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, kết quả thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng ở các địa phương…

Theo chương trình phối hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện 08 nội dung như:  chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc với chủ đề “Tác phẩm báo chí tuyên truyền về các chính sách đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015” và tổ chức trao giải vào cuối năm 2015; chủ trì phối hợp với Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: biên soạn tài liệu tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015 dành cho phóng viên các cơ quan báo chí và tuyên truyền ở cơ sở; tổ chức tập huấn cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, các tuyên truyền viên cấp huyện về công tác tuyên tuyền thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014- 2015; đề nghị Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam xây dựng hộp thư hỏi - đáp tuyên truyền các vẫn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014- 2015)…
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)