Thanh tra Bộ triển khai kế hoạch công tác năm 2014

(Mic.gov.vn) - Sáng 24/12/2013, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014 và Tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ; đại diện Thanh tra các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường; đại diện A87, C50 Bộ Công an và lãnh đạo 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2013, Thanh tra toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Trong đó, đã triển khai 2.060 cuộc thanh tra tại 9.871 đơn vị, đại lý hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử. Đồng thời đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 9.870.405.000 đồng; tịch thu 1.821.199.670 đồng.

Thanh tra Bộ đã thanh tra 66 cuộc tại 72 tổ chức, cá nhân; phối hợp với Đoàn Liên ngành thanh tra 19 cuộc tại 19 đơn vị. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch: 45 cuộc tại 50 tổ chức, cá nhân; Thanh tra Bộ còn tiến hành thanh tra đột xuất 40 cuộc tại 41 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông. 

 Về xử lý vi phạm hành chính (tính đến hết 15/12/2013), Thanh tra Bộ đã ban hành 107 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 107 cơ quan, đơn vị, cá nhân trong đó phạt tiền 103 trường hợp và phạt cảnh cáo 04 trường hợp với tổng số tiền 3.493.750.000 đồng; thu hồi, tịch thu 1.821.199.670 đồng. 

 Cũng trong năm 2013, các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được Cục trưởng giao, đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

  Đối với Thanh tra các Sở, năm 2013, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố đã tiến hành 1.291 cuộc thanh tra tại 9.096 đơn vị (tăng 25% số cuộc thanh tra so với năm 2012). Tiến hành nhắc nhở, phạt cảnh cáo 733 đơn vị và phạt tiền 1.305 đơn vị với tổng số tiền 6.010.655.000 đồng.

Song hành với đó, Thanh tra Bộ đã tiến hành thanh tra diện rộng về quản lý thuê bao di động trả trước tại 3 doanh nghiệp (VinaPhone, MobiFone, Viettel). 61 Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thanh tra các Trung tâm, chi nhánh của doanh nghiệp và 29.377 điểm đăng ký thông tin, đại lý trên tổng số 48.420 điểm giao dịch trên toàn quốc, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thanh tra tại 2 doanh nghiệp G-Mobile và Vietnamobile. Một số Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai đồng bộ trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả tốt như Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai…Tổng số tiền xử phạt của đợt thanh tra diện rộng là 1.997.270.000 đồng, tịch thu tổng số 34.667 sim thuê bao di động trả trước. Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn tiến hành thanh tra tại các doanh nghiệp thông tin di động gồm: Tại Công ty Dịch vụ viễn thông (VinaPhone); Tại Tập đoàn Viettel; Tại Công ty Thông tin di động VMS; Tại Công ty Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom); Tại Công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel) và tại các chi nhánh của doanh nghiệp; Tại đại lý, điểm đăng ký thông tin thuê bao...
 Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã chủ trì xây dựng để trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định gồm: Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 quy định về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 174/2013/NĐ-CP  ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

 Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2014 của Thanh tra Bộ: Tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng do các đơn vị thuộc Bộ làm chủ đầu tư; Thanh tra lĩnh vực tài chính, kế toán tại các đơn vị thuộc Bộ; Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (gồm: báo chí, xuất bản; bưu chính; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh, truyền hình)…; Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Thanh tra các vụ việc do Bộ trưởng giao; Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian về chế độ thông tin, báo cáo.

 Đối với các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực do Cục quản lý; Thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

 Đối với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố: Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Sở quản lý; Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng biểu dương và đánh giá cao lực lượng Thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông đã có nhiều hoạt động tích cực, quyết liệt và đạt được kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt. Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Thanh tra Bộ đã đưa ra, Thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục triển khai những công việc sau: Nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tổ chức của hệ thống thanh tra toàn ngành; Tăng cường quan hệ chuyên ngành với các cơ quan Trung ương và địa phương; Lồng ghép công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí với hoạt động thanh tra, kiểm tra; Thanh tra công tác thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thông tin và truyền thông; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường rà soát, phát hiện các dấu hiệu việc trộm cắp cước viễn thông quốc tế đồng thời báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, thực hiện tốt Chỉ thị số 75/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử phạt các hành vi gửi tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, đánh bạc, cá độ, chơi lô đề qua mạng, vi phạm về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước…; Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật còn bất cập để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh; Làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường hoạt động phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thường xuyên rèn luyện và nâng cao đạo đức nghề nghiệp...
 
Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 17 Thanh tra Sở TT&TT giai đoạn 2012-2013
 
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 13 Thanh tra Sở TT&TT
về thành tích thanh tra thuê bao di động trả trước
 

 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)