Tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 19/12/2013, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho các cá nhân của Vụ Hợp tác quốc tế có thành tích xuất sắc.

Theo báo cáo, hoạt động hợp tác quốc tế năm 2013 của Bộ được triển khai mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị trí, uy tín ngày càng lớn mạnh của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam trên trường quốc tế, phục vụ tích cực vào việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Bộ và phát triển Ngành. Năm 2013, công tác hợp tác quốc tế đã đặt trọng tâm vào nhiệm vụ tham gia đàm phán quốc tế về Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình dương (TPP) và các khu vực thương mại tự do, Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA), hướng dẫn doanh nghiệp triển khai tốt công tác hội nhập; tích cực hỗ trợ công tác xây dựng luật, chính sách của Bộ như Luật An toàn an ninh thông tin; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về truyền thông hướng tới thành lập cộng đồng ASEAN 2015, tổ chức triển khai nhiều chương trình hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Nhật, Singapore, Maylaysia, Canada; tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại, triển khai tích cực các hợp tác trong khuôn khổ các Ủy ban Liên chính phủ góp phần củng cố mối quan hệ ngoại giao, kinh tế và khoa học giữa Việt Nam với các quốc gia và các nền kinh tế trên thế giới. Bên cạnh đó, trong năm 2013, Bộ đã bảo trợ, chủ trì hoặc đồng tổ chức khoảng 30 hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế tại Việt Nam liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ với sự tham gia và ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
 
Các hội nghị, hội thảo đã được Vụ theo dõi và hướng dẫn triển khai theo đúng quy trình quản lý công tác về tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, qua đó đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công tác xây dựng chính sách quản lý mới và hội nhập quốc tế của Bộ, tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giúp các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng hợp tác đầu tư và từng bước vươn ra thế giới.
 
Ông Phan Thảo Nguyên, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, trong năm qua, Vụ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng trong các hoạt động hợp tác tiếp tục được nâng cao, đặc biệt các hoạt động về hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại, thông tin đối ngoại được chú trọng, góp phần tích cực vào công tác trọng tâm của Bộ là hoàn thiện các văn bản quản lý, chính sách, phát triển ứng dụng CNTT, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ,… 
 
Trong kế hoạch công tác năm 2014 Vụ chú trọng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tập trung, chủ động tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng các phương án đàm phán các Hiệp định trọng điểm mà Việt Nam tham gia – Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định FTA Việt Nam – EU, và một số Hiệp định khác; Triển khai kế hoạch tham gia, nghiên cứu xây dựng nội dung, đóng góp có hiệu quả cho Hội nghị viễn thông thế giới (WTDC 14) và Hội nghị toàn quyền ITU (PP14; Tổ chức và tích cực tham gia sâu các chương trình, hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ủy ban liên chính phủ, đặc biệt các hoạt động kỷ niệm năm tròn năm chẵn quan hệ với các nước nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao, kinh tế và khoa học giữa Việt Nam với các quốc gia; Đẩy mạnh và mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương để kêu gọi tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình, mục tiêu phát triển ngành, hỗ trợ và tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh ở các thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan tham mưu chủ lực của Bộ trong việc thực hiện hợp tác quốc tế, đối ngoại. Bộ trưởng cũng cho biết, trong năm qua, Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với việc đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác hợp tác quốc tế; tham mưu cho Bộ ban hành các cơ chế, chính sách. Bộ trưởng cũng yêu cầu, trong năm tới, Vụ cần tiếp tục thực hiện tốt việc xúc tiến, đầu tư thương mại cho các doanh nghiệp của Bộ, đồng thời nâng cao vai trò bản lĩnh chính trị của một đơn vị tham mưu…
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)