Viện Chiến lược tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 17/12/2013, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông…


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Viện Chiến lược, trong năm 2013 vừa qua, Viện đã hoàn thành nhiều đề án, quy hoạch, điển hình là Chiến lược Phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm góp phần định hướng tư tưởng, văn hóa cho toàn xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước; Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình tại Việt Nam đến năm 2020 nhằm phát triển bền vững thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền, huy động nguồn lực xã hội góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh ngày càng đa dạng của người dân; Triển khai đề án cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2012 – 2013 với 10 gói kênh chương trình truyền hình và 4 kênh chương trình phát thanh; Hoàn thành đề án Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; Chủ trì xây dựng đề án Tái cấu trúc Tập đoàn VNPT và Tổng công ty đa phương tiện VTC.
 
Ngoài ra, trong năm 2013, Viện cũng triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại tốt và xuất sắc như: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn viễn thông ở Việt Nam trong xu thế hội nhập; Nghiên cứu xu hướng hội tụ công nghệ để phát triển các dịch vụ bưu chính mới trên thế giới; Nghiên cứu xây dựng công cụ trực tuyến thu thập, quản lý và phân tích mức độ truy cập các trang thông tin điện tử tại Việt Nam; Nghiên cứu công nghệ và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp quản trị dịch vụ OTT (over-the-top); Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng mạng di động để phục vụ việc cảnh báo sớm về thảm họa thiên nhiên; Nghiên cứu xu thế phát triển, đề xuất biện pháp khuyến khích xây dựng và kết nối các Trung tâm nghiên cứu mũi nhọn về ICT tại các nước ASEAN.
 
 
Dự kiến năm 2014, Viện sẽ xây dựng quy hoạch thông tin và truyền thông vùng biên giới biển, đảo Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu định hướng phát triển mạng lưới thông tin công cộng, mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền hình phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng cho khu vực biển và đảo, định hướng đảm bảo hạ tầng mạng thông tin chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế biển, tăng cường năng lực mạng lưới thông tin duyên hải đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển; Xây dựng đề án truyền thông tái cấu trúc nền kinh tế trình Bộ trưởng Bộ TT&TT; Đăng ký xây dựng Quy hoạch khu CNTT tập trung ở Việt Nam đến năm 2020; Ngoài ra, Viện sẽ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trung tâm công nghệ cao về CNTT-TT của Bộ TT&TT tại TP.HCM; triển khai dự án nâng cấp phòng thí nghiệm phần mềm tại Viện Chiến lược.                          
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao kết quả công tác năm 2013 của viện và khẳng định Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như theo kế hoạch. 
 
Trong năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Viện tập trung vào hoàn thành tốt một số công việc: Tổ chức nghiên cứu tổng kết thực tiễn QLNN của Bộ những năm qua, xu thế phát triển CNTT-TT trong những năm tới ở trong nước và thế giới, cung cấp thông tin cho các đơn vị của Bộ để thấy được xu hướng, diễn biến của CNTT-TT; đánh giá tác động khi VN tham gia Hiệp định TPP (sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán trong thời gian tới), xem có cơ hội gì cho Việt Nam nói chung và ngành TT&TT nói riêng; kiến nghị và đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi QLNN của mình phù hợp điều kiện mới, khi VN tham gia sân chơi lớn; Phải tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện để xây dựng tầm nhìn chiến lược, xây dựng quy hoạch chính sách thuộc phạm vi của Bộ góp phần để Bộ thực hiện tốt chức năng của mình; Viện đầu ngành về TT&TT, phải đẩy mạnh quan hệ với các viện khác trong nước và quốc tế để có nhiều thông tin, quan hệ để tiếp thu chất xám, hoàn thiện đề tài, chiến lược. Đẩy mạnh công tác dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ cho địa phương, vừa trải nghiệm cho cán bộ về thực tiễn địa phương vừa hỗ trợ địa phương phát triển, vừa có thể tăng thêm thu nhập. Sử dụng hợp lý kinh phí để thu hút chấm xám – năm 2014 mọi hoạt động chi tiêu đều tiết giảm, trong đó có nghiên cứu khoa học, cần chọn những đề tài khả thi và thiết thực nhất. Viện có quyền tuyển chọn cán bộ đúng ngành nghề. Tiếp tục là viện hàng đầu về nghiên cứu TT&TT. Phấn đấu hàng năm tối thiểu 6 đề tài nhưng phải nhằm vào vấn đề thiết thực, giải quyết những tồn đọng, khó khăn trong thực tiễn đang đặt ra với QLNN ( ví dụ các vấn đề xoay quanh dịch vụ OTT – phải nghiên cứu xem nhận diện ra sao, đề xuất thế nào để không ngăn cấm, có tiến bộ mới phục vụ người dân nhưng phải quản lý, điều tiết khi dịch vụ chạy trên hạ tầng của nhà mạng  để đảm bảo chất lượng mạng, an toàn an ninh, quản lý kỹ thuật và nội dung); dự báo xu thế phát triển của CNTT-TT, tác động đối với sự phát triển đất nước…
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)