Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác năm 2013

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/12/2013, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trong năm 2013 đối với công tác xây dựng đề án, chính sách văn bản pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định 132 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình Thủ tướng Chính phủ đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định tái cơ cấu Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC giai đoạn 2012-2015. Sau khi Nghị định 132 được chính thức ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng Kế hoạch rà soát, xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ và Quyết định về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị được đổi tên. Ngoài ra, Vụ đã hoàn thành các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, cán bộ, lao động, tiền lương; công tác đào tạo, bồi dướng phát triển nguồn nhân lực…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2013. Vụ Tổ chức cán bộ đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Nghị định 132, tham mưu cho Bộ trong đề án tái cơ cấu VNPT, VTC, xây dựng điều lệ tạm thời cho VNPost. Vụ Tổ chức cán bộ đã giúp Bộ triển khai công tác cán bộ đạt kết quả tốt. Trong năm 2014, Bộ trưởng khẳng định việc hình thành thị trường viễn thông lành mạnh là một công việc quan trọng, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ có nhiệm vụ rất lớn trong việc kiện toàn VNPost, sắp xếp, tái cơ cấu VNPT, VTC.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)