Trung tâm Internet Việt Nam triển khai kế hoạch công tác năm 2014

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 10/12/2013, tại Hà Nội, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014. Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị  thuộc Bộ Công an, Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp Internet, các Nhà đăng ký tên miền “.vn”…


Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của đại diện VNNIC, trong năm 2013, Trung tâm đã triển khai nhiệm vụ, quản lý tốt các lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện tốt công tác quản lý đặc biệt là công tác giám sát, hỗ trợ, quản lý nghiệp vụ các Nhà đăng ký; công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống kỹ thuật, dịch vụ (hệ thống DNS quốc gia, hệ thống trạm trung chuyển Internet trong nước VNIX, hệ thống quản lý cấp phát tài nguyên Internet…) đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn và hiệu quả không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Trong năm qua, VNNIC đã tập trung công tác xây dựng hoạch định chính sách, quy định về quản lý tài nguyên Internet, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình thực tiễn.
 
 
Bên cạnh đó, trong năm 2013, VNNIC đã khẳng định được vai trò  trong quản lý Nhà nước về tài nguyên Internet, đóng góp cho thành quả chung của Internet Việt Nam, với một số số sự kiện nổi bật như: Phối hợp với các ISP khai trương mạng IPv6 quốc gia nhân ngày  IPv6 Việt Nam 2013; Các dịch vụ trên nền IPv6 được cung cấp chính thức cho người sử dụng, thúc đẩy việc triển khai chuyển đổi hạ tầng thông tin từ IPv4 sang IPv6 theo đúng kế hoạch hành động quốc gia về IPv6; trở thành thành viên thứ 143 của tổ chức hỗ trợ tên miền cấp cao mã quốc gia (ccNSO) thuộc tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN).  Việc chính thức tham gia vào ccNSO, một trong 7 tổ chức trực thuộc ICANN được thành lập năm 2003 với chức năng hỗ trợ cho ICANN xây dựng chính sách toàn cầu liên quan trực tiếp đến các vấn đề tên miền mã quốc gia, sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách quốc tế có liên quan đến tài nguyên Internet.
 
Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, VNNIC đã hoàn thành quyết toán và đưa vào sử dụng 02 nhà trạm tại Hà Nội và Đà Nẵng; đồng thời, tiếp tục triển khai và dự kiến đưa dự án nhà trạm tại TP. HCM vào năm 2014.
 
Dự kiến trong năm 2014, VNNIC sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện các biện pháp duy trì, tăng cường sự ổn định và đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống DNS - VNIX quốc gia;  Phát triển, mở rộng mạng DNS quốc gia, VNIX IPv4/IPv6; xúc tiến tăng cường triển khai các kết nối thuần IPv6 đi quốc tế, triển khai phát triển hệ thống DNS: ứng dụng DNSSEC trên DNS quốc gia, triển khai mở rộng hệ thống DNS sử dụng công nghệ Anycast IPv4/IPv6. Đồng thời chủ động quản lý tài nguyên Internet trên cơ sở chính sách, qui định mới; Thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet; Đẩy mạnh chất lượng hợp tác quốc tế …
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng yêu cầu trong năm 2014 VNNIC cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục phát huy kết quả đã thực hiện được trong năm tới; quản lý tốt công tác hạ tầng kỹ thuật, tập trung hoàn thiện chính sách kết nối VNIX (Trạm trung chuyển lưu lượng internet) đặc biệt là cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị cơ sở đảm bảo kết nối và kết nối đa phương;  phối hợp với Cục Viễn thông trình Bộ về Thông tư kết nối VNIX và mức giá cước kết nối VNIX trên cơ sở phi lợi nhuận theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã ban hành để hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX được hoàn thiện và phát triển mở rộng… Thứ trưởng yêu cầu VNNIC đưa chính sách hỗ trợ nhà đăng ký về hoa hồng đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính rà soát chính sách về hoa hồng, phát triển chính sách chung, đăng ký tên miền online tạo điều kiện cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” phát triển, thúc đẩy phát triển tên miền “.vn”. Ngoài ra, VNNIC cũng cần xem xét đưa ra chính sách quản lý, hỗ trợ cả các Nhà đăng ký tên miền quốc tế để việc đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam được hiệu quả. Trong năm 2014, Thứ trưởng chỉ đạo VNNIC cần hoàn thiện Thông tư về quản lý về tài nguyên Internet, xây dựng các chính sách về kho số, chuyển nhượng tài nguyên Internet tại Việt Nam theo tinh thần Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ bên cạnh việc nâng cao chất lượng hợp tác phát triển và quan hệ quốc tế.

 

Minh Ngọc - Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)