Dự thảo lần 1 Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/5/2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì cuộc họp Dự thảo lần 1 Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập.


Học tập suốt đời là xu thế phát triển tất yếu ở nhiều nước trên thế giới hiện nay. Học tập suốt đời ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết của mỗi người để có thể sống, làm việc và tồn tại trong thời đại ngày này. Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” căn cứ trên Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho người dân Việt Nam tiếp cận với phương thức học tập suốt đời, chuẩn bị nguồn nhân lực quốc gia đủ mạnh trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão.
 
Trên cơ sở Quyết định 89, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
 
Theo ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông, dự thảo Đề án xác định đối tượng tuyên truyền là phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng, đài truyền thanh cấp xã; cán bộ công chức từ trung ương đến cấp xã, lao động nông thôn, công nhân lao động, cán bộ chủ chốt, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa… Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền của Đề án sẽ nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích, mô hình của học tâp suốt đời và xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền xây dựng xã hội học tập thông qua các phong trào gia đình hiếu học, mô hình cách làm hay về phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập.
 
Dự thảo Đề án nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ chính của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm: Biên tập, in ấn tài liệu truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng; Tuyên truyền xây dựng xã hội học tập qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hệ thống thông tin tại địa phương, qua mạng viễn thông và Internet… Đồng thời, trong giai đoạn tổ chức thực hiện, Đề án cũng nêu cụ thể nhiệm vụ của các Bộ ngành liên quan như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh xã hội…, các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…
 
Theo đại diện Cục Phát thanh truyền hình, Đề án cần làm rõ đối tượng thực hiện tuyên truyền và đối tượng hưởng thụ. Trong đó, đối tượng hưởng thụ ở đây là nông dân, công nhân lao động, người dân vùng sâu, vùng xa. Còn phóng viên báo chí và cán bộ tuyên truyền là đối tượng thực hiện hoạt động tuyên truyền về xã hội học tập.
 
Đại diện Vụ Pháp chế đề xuất Đề án kéo dài đến năm 2020 nên cần được bóc tách thành nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể thì việc triển khai Đề án sẽ thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.
 
Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu chỉ đạo cuộc họp
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá cao hoạt động triển khai Đề án hết sức khẩn trương của Viện chiến lược. Tuy nhiên, về đối tượng tuyên truyền của Đề án, cần làm rõ đối tượng thực hiện tuyên truyền và đối tượng thụ hưởng. Để triển khai thành công Đề án truyền thông về xã hội học tập, sự phối hợp giữa các Bộ ngành và cơ quan thông tin đại chúng đóng vai trò quan trọng. Đề án cần nêu rõ việc cung cấp nội dung, thông tin tuyên truyền liên quan đến Bộ, ngành cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm cung cấp thông tin. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ dựa trên những nội dung đó để triển khai hoạt động tuyên truyền trên báo chí. Ngoài ra, cần nêu cụ thể nhiệm vụ của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, mô hình xã hội học tập. Thứ trưởng chỉ đạo Viện chiến lược khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở các ý kiến góp ý để báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông vào trung tuần tháng 6.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)