Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn làm việc với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 23/5/2013, đồng chí Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã đến kiểm tra hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An.  Đồng chí Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An, cùng các thành viên trong Ban đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.


Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới được xác định là công tác trọng tâm nhằm từng bước nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân.Trên cơ sở đó, từng thời điểm theo kế hoạch chung của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các đợt chiến dịch tuyên truyền bình đẳng giới và tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới. Năm 2012, tỉnh đã xây dựng một chuyên trang tuyên truyền về bình đẳng giới trên báo Long An; tổ chức 14 buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới tại 14 huyện, thành phố; tổ chức hội thi tuyên truyền viên về bình đẳng giới cho 140 cán bộ; tổ chức tập huấn kiến thức về bình đẳng giới cho 1.021 cán bộ cấp huyện, cấp xã và 1.030 nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.
 
Trong 3 năm (2010-2012) kinh phí sử dụng cho hoạt động bình đẳng giới của tỉnh Long An là 1,529 tỉ đồng; kinh phí ngân sách dành cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện từ 10 đến 25 triệu đồng/năm, cấp xã từ 2 đến 3 triệu đồng/năm .
 
Các thành viên đoàn kiểm tra rất ấn tượng với mô hình “Nam giới điểm 10” do Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An phát động nhằm biểu dương, khen thưởng những nam giới có gia đình tiêu biểu, động viên nam giới trong việc thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Việc làm này có ý nghĩa tích cực, nhằm tuyên truyền thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Quý Doãn chúc mừng những kết quả của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Đỗ Quý Doãn yêu cầu Ban cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đồng thời cũng lưu ý các cấp chính quyền trong tỉnh cần chú trọng hơn nữa tới công tác bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực của mình./.

Đình Nguyễn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)