Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số sẽ được kéo dài đến hết năm 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 9/5/2013, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban điều hành Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam. Tham dự có đại diện của Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư


Phần mềm một cửa liên thông hiện đại giúp cải thiện môi trường đầu tư

Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam được triển khai trong 3 năm từ 2009 đến năm 2012 đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam, một ngành còn non trẻ và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020 cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Đó là lý do Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam sẽ được kéo dài đến hết năm 2015 theo văn bản số 986/VPCP-KTN ngày 30/1/2013 của Văn phòng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Từ 2013 đến 2015, Chương trình tiếp tục tập trung vào các dự án phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; phát triển sản phẩm công nghệ thông tin; ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở.

Trong năm 2012, để thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ kinh phí cho 7 địa phương xây dựng 7 phần mềm nguồn mở chia thành 4 nhóm gồm: Phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm cổng thông tin điện tử và phần mềm thư điện tử. Các địa phương được lựa chọn gồm: Yên Bái, Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ, Phú Yên, Hải Dương, Quảng Nam. Đây là những phần mềm có tính ứng dụng lớn, đã hoàn thiện và được chuyển giao cho các địa phương. Hiện nay 7 sản phẩm đã được cài đặt tại các địa phương thụ hưởng để sử dụng thử nghiệm phục vụ công việc. Một số địa phương đã triển khai nhân rộng sử dụng sản phẩm cho nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết, nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Việc triển khai một cửa liên thông hiện đại sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư nên các tỉnh thành cần cố gắng đầu tư xây dựng sớm. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phần mềm dùng chung trong việc tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Yên Bái, Nghệ An xây dựng, hoàn thiện và triển khai điểm phần mềm một cửa điện tử tại địa phương, từ đó làm điển hình nhân rộng sang các tỉnh thành khác.

Đối với phần mềm một cửa điện tử nguồn mở hiện đang được triển khai thử nghiệm tại một số địa phương, đại diện Văn phòng Chính phủ băn khoăn về việc vừa có phần mềm một cửa điện tử cho quận huyện vừa có phần mềm một cửa điện tử cho sở ngành. Tại sao không xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông từ quận lên tỉnh. Giải đáp câu hỏi này, đại diện Vụ Công nghệ thông tin cho biết, hiện nay thủ tục hành chính từ xã lên tỉnh chưa liên thông nên chưa thể xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề cần được xét đến trong thời gian tới khi thủ tục hành chính được cải tiến, thông suốt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng yêu cầu Bộ phận thường trực của Ban điều hành Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam nhanh chóng triển khai các dự án tập trung phát triển công nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin, ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở giai đoạn 2013-2015 theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 986 ngày 30/1/2013 của Văn phòng Chính phủ.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)