Kết quả thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thuê bao di động trả trước tại văn bản số 169/CPCP-KTN ngày 10/01/2011, số 351/VPCP-KTN ngày 09/4/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.


            Căn cứ quy định hiện hành và kết quả đối soát số liệu thông tin thuê bao di động trả trước do Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, Cục Viễn thông đã yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động Vinaphone, Mobiphone và Viettel triển khai thực hiện tiếp nhận số liệu thông tin thuê bao, xử lý kết quả đối soát số liệu thông tin thuê bao và báo cáo, kiểm tra kết quả tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Cục Viễn thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra đột xuất việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BTTTT và kết quả xử lý đối soát số liệu thông tin thuê bao. Qua quá trình thanh tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm của các doanh nghiệp thông tin di động, cụ thể:

1)      Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước;

2)      Chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, không thực hiện đúng quy định việc đăng ký, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước;

3)      Ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với các đại lý chưa đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu về điểm đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước, cụ thể như:

- Không có bảng niêm yết quy trình thủ tục đăng ký thông tin thuê bao;
- Không được trang bị máy photocopy, máy scan;
- Không đảm bảo diện tích mặt bằng tối thiểu;
- Máy tính có phần mềm lưu trữ, đăng ký, quản lý thuê bao, kết nối với doanh nghiệp viễn thông không hoạt động;
- Hợp đồng ủy quyền đăng ký thông tin thuê bao không có ngày tháng hoặc số hợp đồng;
- Chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao tuy được tập huấn đào tạo về quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao nhưng không biết quy định chỉ sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đăng ký thông tin thuê bao; không được sử dụng các giấy tờ khác như chứng minh thư sỹ quan, chứng minh thư quân đội ... để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.
4)      Đặc biệt đã có doanh nghiệp không thực hiện yêu cầu từ chối việc cung cấp dịch vụ đối với chủ thuê bao không đăng ký lại thông tin thuê bao khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản, vi phạm quy định tại Điều 26 Luật Viễn thông.

Căn cứ vào quy định tại Điều 19, Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, Cục Viễn thông đã ban hành các quyết định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nói trên của các doanh nghiệp thông tin di động, cụ thể:

-          Công ty Thông tin di động bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 23.500.000 đồng;

-          Công ty Dịch vụ viễn thông bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 25.000.000 đồng;

-          Công ty Viễn thông Viettel bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền là 70.000.000 đồng.

Bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, Cục Viễn thông cũng nhắc nhở, chỉ rõ cho các doanh nghiệp thông tin di động các hành vi vi phạm, yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành khắc phục để thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý  thuê bao di động trả trước, cụ thể như:

            - Yêu cầu doanh nghiệp thông tin di động chấm dứt ngay việc chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi đăng ký thông tin thuê bao;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động cập nhật cơ sở dữ liệu về thông tin thuê bao theo đúng CMND của chủ thuê bao;

            - Hướng dẫn doanh nghiệp thông tin di động và các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước thực hiện đúng các yêu cầu về điều kiện pháp lý; điều kiện tối thiểu về địa điểm và nhân viên giao dịch; điều kiện tối thiểu về trang thiết bị được quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

- Hướng dẫn các chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền thực hiện đầy đủ các quy định về niêm yết quy trình đăng ký thông tin thuê bao; thực hiện việc tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định ...

Qua đợt thanh tra này, các doanh nghiệp thông tin di động đã thấy rõ những hạn chế cần khắc phục và đề ra biện pháp triển khai tốt hơn công tác quản lý thông tin thuê bao di động trả trước, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường thông tin di động và cùng với các cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu quản lý thuê bao di động trả trước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo VNTA.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)