Khai mạc Hội nghị triển khai nghị quyết trung ương 4 khóa XI về phát triển hạ tầng thông tin

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/01/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về Phát triển hạ tầng thông tin. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng và đông đảo các đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp trong ngành.... Hội nghị được tổ chức dưới hình thức Hội nghị trực tuyến với 46 điểm cầu tại văn phòng UBND các tỉnh thành trên cả nước dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nghị quyết số 13 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã xác định hạ tầng thông tin là một trong những hạ tầng quan trọng, cần ưu tiên đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.  Nghị quyết cũng nêu rõ quan điểm của Trung ương Đảng coi việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đây là một chủ trương lớn, xác lập vị thế mới của ngành Thông tin-Truyền thông và đòi hỏi ngành TT&TT phải phát triển ở trình độ cao hơn. Với những nội dung này, một mặt Nghị quyết tái khẳng định tầm quan trọng của các chương trình, đề án đã và đang được triển khai như Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT (được ban hành QĐ 1755/QĐ-TTg), Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015 (được ban hành QĐ 1605/QĐ-TTg), Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở (được Quốc hội khoá XIII thông qua)…
 
Trước yêu cầu đó, ngày 08/6/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP và ngày 19/7/2012, Bộ TTTT cũng ban hành Quyết số 1293QĐ-BTTTT về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 13/NQ-TW của Trung ương để phát triển hạ tầng thông tin. Hội nghị được Bộ TT&TT tổ chức cả ngày hôm nay thể hiện sự quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương số 13 Khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Năm 2013 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.
 
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng: Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viễn thông và công nghệ thông tin được xác định là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn và là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển. Là kết quả của sự hội tụ Viễn thông, CNTT và phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng - vì vậy, ngành Thông tin và Truyền thông đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Hội nghị của chúng ta ngày hôm nay là thể hiện sự quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc triển khai Nghị quyết TW số 13 Khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Năm 2013 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Do vậy Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận và tìm ra những cơ chế, chính sách, biện pháp vừa có tính bứt phá vừa có tính khả thi cao, để ngay từ đầu năm 2013 tạo được đà phát triển mới. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta cần tháo gỡ thật trúng và đúng các khó khăn, vướng mắc đang kéo dài nhiều năm qua; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết quan trọng này”.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị các ngành, các cấp: Đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT, định hướng cho học sinh về nghề; Xây dựng nền CNTT trong nước, các doanh nghiệp CNTT chủ lực ngang tầm thế giới, các khu công nghiệp tập trung, ứng dụng CNTT hiện nay mới chỉ ở mức khiêm tốn; Huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng thông tin, trong đó có nguồn vốn từ xã hội; Bộ TT&TT phối hợp liên ngành để thực hiện tốt và mở rộng hạ tầng thông tin trong nước; Vận động người Việt Nam dùng sản phẩm CNTT thương hiệu Việt.
 
 
Hội nghị được chia làm 4 phiên với các nội dung chính: Phiên khai mạc tập trung vào những trọng tâm cần quán triệt để xây dựng hạ tầng thông tin, nhằm nâng cao quyết tâm chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương ở các cấp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Đảng và Chính phủ; Phiên 2 về phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông: Tập trung vào chủ đề phát triển mạng truy nhập băng rộng; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống 3G; nâng cao năng lực truyền dẫn mặt đất, vệ tinh, cáp quang; chính sách quy hoạch tần số vô tuyến điện, phát triển mạng dùng riêng, mạng chuyên dùng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia; xây dựng hạ tầng bưu chính công cộng đồng bộ hóa. Phiên 3 tập trung về ứng dụng hiệu quả CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế và xã hội, chính quyền điện tử: Tập trung vào các nội dung Triển khai Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN, phát triển Chính phủ, chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 13, Hội nghị trung ương 4 về phát triển hạ tầng ứng dụng CNTT; Tình hình triển khai xây dựng các CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về tài nguyên môi trường; vấn đề xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử trên nang tảng đám mây nguồn mở. Phiên 4, hội nghị bàn về phát triển công nghiệp CNTT, tập trung vào các chủ đề vai trò của CNTT và định hướng đến năm 2020; hạ tầng cho phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT; phát triển các khu CNTT tập trung tại các địa phương; giải pháp tạo môi trường chính sách, hạ tầng thuận lợi phát triển thị trường, thu hút đầu tư, phát triển CNTT…
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng: Nghị quyết số 13 Hội nghị TW 4 khóa XI tái khẳng định tầm quan trọng của các chương trình, đề án đã và đang được triển khai như Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, Quy hoạch phát triển An toàn Thông tin số quốc gia đến năm 2020… Mặt khác, Nghị quyết yêu cầu sự chuyển biến về mặt nhận thức cũng như cách thức tổ chức triển khai các chương trình, đề án nêu trên. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt ở cả Trung ương và địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn lực, đề nghị các Sở TT&TT quyết liệt, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh, tổ chức triển khai tích cực để hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng thông tin đã đặt ra đến năm 2015...
 
Toàn bộ tài liệu hội nghị được đăng tải tại đây.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)