Thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến Chinh Đồ

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý thông tin điện tử và nội dung thông tin trên mạng internet và Quy chế quản lý trò chơi trực tuyến; nhằm đảm bảo cho thị trường internet phát triển lành mạnh, đúng chủ trương đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước, theo phản ánh của dư luận xã hội về trò chơi trực tuyến có nội dung xấu, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.


Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-PTTH&TTĐT về việc thu hồi Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến Chinh Đồ do Công ty Cổ phần dịch vụ phần mềm trò chơi ViNa (nay là Công ty cổ phần VNG) phát hành, vì Công ty đã phát hành trò chơi trực tuyến Chinh Đồ không đúng với nội dung, kịch bản đã được phê duyệt, vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần VNG có trách nhiệm nộp lại bản gốc Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến Chinh Đồ số 10/QĐ-BC ngày 27 tháng 6 năm 2008 về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 5/1/2013.

Để công tác quản lý các trò chơi trực tuyến tại Việt Nam được thực hiện tốt hơn, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn hoan nghênh các cơ quan báo chí, người dân và người chơi game phản ánh cho cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện nội dung không lành mạnh của các trò chơi trực tuyến (Game Online) đang phát hành tại Việt Nam để có biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)