Không cần dán tem trên mỗi lá thư góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nhằm tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 02/01/2013 đến ngày 31/3/2013, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai tổ chức việc chấp nhận, vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên toàn mạng bưu chính công cộng tới các tầng lớp nhân dân.


Bản Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992. Ảnh: Internet.

Mọi tổ chức cá nhân có thể gửi thư không dán tem và trên bì thư phải ghi rõ dòng chữ: “Thư góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Địa chỉ nơi nhận: Thường trực Ban Biên tập - Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Số 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát thư đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được phát tới Thường trực Ban Biên tập - Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng thời gian, chất lượng theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo rõ về việc niêm yết các thông tin về việc chấp nhận, vận chuyển và phát các thư đóng góp ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính trên toàn mạng.
 

Trung tâm Thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)