Họp Ban chỉ đạo đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 30/11/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng về nhiệm vụ hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sau khi chuyển quyền đại diện sở hữu, đồng thời đề xuất một số phương án triển khai thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự buổi làm việc có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.


Theo báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền gồm những nội dung sau: Thực hiện đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty trước ngày 1/1/2013; Bổ nhiệm chức danh quản lý Tổng Công ty; Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các cơ chế để đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính công ích cho giai đoạn năm 2013; Tổng kết đánh giá về mô hình tổ chức, cơ cấu quản lý và cơ chế, hoạt động của Tổng công ty, trên cơ sở đó đề xuất việc điều chỉnh cho phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/12/2015.

Đối với việc triển khai Quyết định, Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã đề xuất các phương án triển khai như sau: Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp với Văn phòng Bộ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuẩn bị và thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của Tổng công ty; Ban hành các Quyết định về tổ chức lại VNPost và Quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý VNPost; Theo dõi việc bàn giao đủ vốn điều lệ cho Tổng công ty; Phân chia và bàn giao tài sản giữa VNPT và VNPost… Ngoài ra, sau năm 2013 sẽ tổng kết, đánh giá về mô hình tổ chức, cơ cấu quản lý và cơ chế hoạt động của Tổng công ty, trên cơ sở đó đề xuất việc điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước 31/12/2015. Dự kiến lễ bàn giao nhiệm vụ sẽ diễn ra từ 18 – 21/12/2012 nhân dịp Đại hội Công đoàn lần thứ 2 của VNPost tại Hà Nội với các công việc chính sau: Bàn giao toàn bộ công tác tổ chức và phần lao động của VNPost; Bàn giao toàn bộ mạng quản lý và khai thác: mạng dịch vụ và khai thác; Bàn giao vốn và tài sản, các dự án đầu tư và toàn bộ các hệ thống văn bản pháp lý của Hội đồng thành viên được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ cần chuẩn bị tốt công tác bàn giao nhiệm vụ của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông sang Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với các tổ chức chính trị của Tổng công ty thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; Lễ bàn giao cần tổ chức đơn giản để VNPost có thể hoạt động bình thường. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ cần tổng hợp các nội dung, nhiệm vụ để trình lên Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)