Tình hình xây dựng các Quyết định về Quy hoạch phát triển dịch vụ PTTH và Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 29/11/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son về tình hình xây dựng hai Quyết định về Quy hoạch phát triển dịch vụ PTTH và Quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thống tấn, báo chí VN ở nước ngoài. Tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông việc xây dựng quy hoạch mạng lưới đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài gồm có 05 phần cụ thể như sau: Tổng quan Quy hoạch; Hiện trạng mạng lưới văn phòng thông tấn, báo chí V iệt Nam ở nước ngoài; Kinh nghiệm triển khai hoạt động của các cơ quan thông tấn, báo chí ở nước ngoài của một số quốc gia; Nội dung của quy hoạch; Các phụ lục. Việc xây dựng quy hoạch là để phù hợp với chiến lược phát triển thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí của các nước trên thế giới để trao đổi, chia sẻ thông tin chính thống từ nước ngoài về Việt Nam và nâng cao năng lực trình độ của các phóng viên thường trú ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Các cơ quan được mở văn phòng thường trú ở nước ngoài bao gồm: Thông tấn xã Việt Nam, Báo  Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự kiến đơn vị chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam. Nguyên tắc để mở văn phòng thường trú ở nước ngoài là những nước có phạm vi ảnh hưởng về kinh tế, chính trị toàn cầu, có quan hệ hợp tác chặt chẽ về chính trị, kinh tế và du lịch với Việt Nam, có đông người Việt Nam sinh sống và các nước láng giềng các nước ASEAN. Tuy nhiên, việc cấp phép mới cho hoạt động của các văn phòng thường trú ở nước ngoài của cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam cần đảm bảo nguyên tắc tại một quốc gia chỉ có một văn phòng thường trú chung của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam có 27 văn phòng thông tấn, báo chí thường trú ở nước ngoài. Nhưng theo mục tiêu phát triển chung của quy hoạch cho đến năm 2015 sẽ tăng lên 30 văn phòng và năm 2020 tăng lên 32 văn phòng thường trú. Trong đó, các nước dự kiến sẽ mở thêm văn phòng thường trú là Ả rập Xê út, Israel, Thụy điển, Cộng hòa Séc, Braxin. Biên chế của một văn phòng thường trú ở nước ngoài của một cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam không quá 03 người.

Trước đó, Viện Chiến lươc Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các buổi làm việc, gửi công văn xin ý kiến góp ý của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cục vụ chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các Bộ Ngành trung ương và một số cơ quan thông tấn báo chí có liên quan như: Thông tấn xã Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)… để hoàn thiện lại các nội dung của dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với những quan điểm và những nội dung cơ bản của Quy hoạch.

Đối với tình hình xây dựng Quyết định Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 đại diện Viện Chiến lược TT&TT cũng cho biết: Để triển khai xây dựng Quy hoạch này Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1553/QĐ-BTTTT ngày 26/11/2011 về việc thành lập BST, TBT xây dựng Quy hoạch với thành phần là Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đài truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc xây dựng và ban hành quy hoạch này tạo điều kiện cho dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững, đồng thời là sở cứ để Nhà nước ban hành các chính sách và huy động các nguồn lực, làm cơ sở cho các kế hoạch hàng năm và trong năm năm tới của ngành cũng như định hướng cho các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình xây dựng các kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch chung của quốc gia. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các nội dung của Quyết định này, Ban soạn thảo đã tổ chức các cuộc họp để xem xét nội dung dự thảo quy hoạch trước khi xin ý kiến các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan, đồng thời gửi bản dự thảo Quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến của nhân dân. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông đã hoàn chỉnh nội dung của dự thảo Quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bộ ủng hộ việc dùng chung cơ sở văn phòng thường trú tại nước ngoài cho các cơ quan  thông tấn, báo chí. Tuy nhiên lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu đơn vị chủ trì xây dựng cần hoàn thiện các nội dung cụ thể , có cơ chế chính sách phù hợp để đảm bảo được vai trò, chức năng nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đối với phân bổ các văn phòng thường trú ở các vùng đến năm 2015 và 2020 nên xem xét tăng cường thêm ở Đông Âu…Đối với Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam đến năm 2020, các Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị chủ trì xây dựng trong Quy hoạch cần phân biệt rõ để có mục tiêu, định hướng và giải pháp riêng cho hai loại dịch vụ truyền hình là quảng bá và trả tiền, vì mỗi loại dịch vụ có yêu cầu và đặc điểm riêng…

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chỉ đạo đơn vị chủ trì là Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông cần xem xét các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan, tập hợp các nội dung quan trọng để hoàn thiện các dự thảo Quy hoạch để có thể trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Bộ trưởng cũng yêu cầu Viện cần bổ sung thêm vai trò, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong hoạt động báo chí ở nước ngoài, đồng thời tăng cường thông tin đối ngoại với các nước khác để tạo điều kiện cho việc xây dựng Quy hoạch. Ngoài ra, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quy hoạch cần có các giải trình tiếp thu ý kiến của các đơn vị cho rõ ràng hơn, bổ sung lý do chọn các nước trọng điểm đặt cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam ở nước ngoài; chuẩn bị xây dựng một số Thông tư hướng dẫn triển khai Quyết định Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 khi Quyết định này được ban hành…

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)