Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự hội nghị chuyên đề về Tiêu chuẩn hóa toàn cầu GSS-12, Dubai

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 19 đến 29/11/2012, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã dẫn đầu tham dự Khóa họp tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới (WTSA-12) và Hội nghị chuyên đề về Tiêu chuẩn hóa toàn cầu GSS-12 do ITU tổ chức tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE)).


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị GSS-12 bao gồm các đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tiêu chuẩn của khu vực và các quốc gia, các hãng sản xuất để bàn bạc về các thách thức đối với tiêu chuẩn ICT trong đó tập trung vào sự giao cắt của lĩnh vực ICT với các ngành khác như y tế, dịch vụ và giao thông vận tải.

Nội dung chính của GSS-12 bao gồm: Thu hẹp khoảng cách tiêu chuẩn hóa: từ ý tưởng đến tiêu chuẩn; các thách thức của tiêu chuẩn toàn cầu: e-health; khoảng lặng của các mạng lưới sau thiên tai; Hợp tác tiêu chuẩn toàn cầu: hội nghị bàn tròn.

Hội nghị GSS được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 (GSS-08) tại Nam Phi, cùng dịp diễn ra Hội nghị WTSA-08, với chủ đề chính là thu hẹp khoảng cách tiêu chuẩn hóa.

Với tư cách là chủ tịch hội nghị GSS lần đầu tiên tổ chức năm 2008, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tiêu chuẩn hóa, các thách thức trong tiêu chuẩn hóa như tăng cường tiêu chuẩn hóa về an toàn thông tin, trong các ứng dụng CNTT cho y tế, giáo dục và đặc biệt là cho người dân ở khu vực nông thôn, các vấn đề của các nước đang phát triển, định hướng cho hội nghị GSS-12 bao gồm những vấn đề cần quan tâm giải quyết, thảo luận trong diễn đàn.

Hội nghị WTSA-12 là một hội nghị lớn của ITU được tổ chức 4 năm một lần để xem xét và quyết định các vấn đề lớn trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông thế giới, xem xét những vấn đề tiêu chuẩn hoá mới cho phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của công nghệ, .... nhằm đảm bảo tính tương thích toàn cầu và thúc đẩy ứng dụng và phổ cập dịch vụ viễn thông. Tham gia hội nghị là các cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và công nghệ viễn thông và CNTT của các nước thành viên; các các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn viễn thông khu vực và quốc tế khác, các doanh nghiệp, nhà sản xuất viễn thông, hiệp hội, học viện, viện nghiên cứu công nghệ viễn thông…

HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)