Xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Cục Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Thực hiện quy trình, thủ tục xét đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Website Bộ đã đăng tải bản tóm tắt thành tích của Cục Tần số vô tuyến điện để lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và nhân dân. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 15/11/2012.


Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về tần số vô tuyến điện trên phạm vi cả nước.

Trong những năm vừa qua, Cục đã cố gắng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được các thành tích tiêu biểu về xây dựng và hoàn thiện chính sách, quản lý hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện; Chủ động, sáng tạo trong hoạt động hợp tác quốc tế để bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện, giành quỹ đạo vệ tinh để phóng vệ tinh viễn thông VINASAT-1, VINASAT-2 và tiếp tục chuẩn bị vị trí quỹ đạo cho các dự án vệ tinh trong tương lai.

Cục đã trực tiếp tham gia và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với với các đơn vị an ninh, quốc phòng góp phần thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý, điều hành, tác nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nguồn tài nguyên hữu hạn tần số vô tuyến điện, tiết kiệm nhiều nguồn lực cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý.

Đồng thời, Cục đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách về phí và lệ phí sử dụng tần số hiệu quả, tạo nguồn thu tài chính phục vụ đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm soát tần số hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu quản lý, đồng thời đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua, Cục Tần số vô tuyến điện đã được trao tặng 01 Huân chương lao động Hạng nhất; 02 Huân chương lao động Hạng nhì; 02 Huân chương lao động Hạng ba; 01 Huân chương chiến công hạng ba; 07 Cờ thi đua của Chính phủ; 03 Cờ thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông; 02 Cờ thi đua của Bộ Bưu chính Viễn thông; 02 Cờ thi đua Tổng cục Bưu điện. Các đơn vị, cá nhân thuộc Cục cũng đã được nhận rất nhiều Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác do Nhà nước, Chính phủ, Bộ TT&TT và các Bộ, ngành trao tặng…
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)